(02) 671 96 00

Izberite cenejše ogrevanje

Pomoč

 
Energetski kalkulator smo zasnovali kot enostaven pripomoček pri analizi in načrtovanju zmanjšanja stroškov za ogrevanje.
 
Rezultat izračuna je vedno prikaz količine in stroška za eno kurilno sezono za vse razširjene energente, ki so v splošni uporabi.
Pri tem so energenti razvrščeni od najdražjega (rdeče polje) do najcenejšega (zeleno polje).
Izračun temelji na različnih možnih kombinacijah vhodnih podatkov, ki so numerični ali izbirni.
 
Najprej vnesemo skupno ogrevalno površino objekta in regijo kjer se le ta nahaja.
V nadaljevanju izpolnimo vnosna polja Moj sedanji energent.
Izberemo obstoječi energent ali povemo, da gre za nov objekt, ki še nima izbranega energenta.
Sedaj vnesemo podatke o porabi oziroma o toplotnih izgubah objekta.
Vnesemo lahko količino porabe energenta, če ta podatek poznamo in smo prej izbrali energent, ki ga sedaj uporabljamo.
Če podatka o porabi ne poznamo vnesemo katerega od drugih razpoložljivih podatkov, ki opisujejo toplotne izgube:
- če poznamo samo splošni opis objekta, kar je približna ocena, izberemo poznam opis objekta in v izbirniku poiščemo najustreznejši opis objekta,
- če poznamo specifične izgube objekta, kar je računski ali projektni podatek, izberemo poznam specifične izgube in jih v naslednjem polju vnesemo,
- če imamo za objekt izdelano energetsko izkaznico v skladu z energetskim zakonom EZ-B (Ur.l. RS št. 118/2006) in EZ-E (Ur.l. RS št. 10/2012),
izberemo poznam energetsko izkaznico in v nadaljevanju vnesemo podatke iz energetske izkaznice.
 
Po vnosu podatkov nam kalkulator v spodnji tabeli prikaže izračune stroška ogrevanja za eno kurilno sezono za obstoječi in vse alternativne
energente. Za posamezne preostale energente so prikazane tudi razlike v letnem strošku za ogrevanje glede na sedanji energent, če smo ga izbrali.
 
Kalkulator pa nam omogoča tudi prilagoditev izračuna svojim specifičnim dejavnikom.
Tako lahko v tabeli za izračun spremenimo pred-nastavljene podatke o kurilnosti, ceni in letnem izkoristku za posamezni energent.
Pri toplotni črpalke je v polju za letni izkoristek kurilne naprave podatek o letnem grelnem številu toplotne črpalke (COP).
 
Cene energentov ažurno posodabljamo glede na povprečne cene glavnih ponudnikov v Sloveniji.
Kalkulator je namenjen kot pripomoček in za informativne namene in ne more služiti kot podlaga za obračunavanje stroškov.
Podjetje Seltron ne odgovarja za morebitne napake in ne prevzema nobenih obveznosti na osnovi teh izračunov ali drugačne interpretacije le teh.
 
© Vse pravice pridržane, pridružujemo si pravico do sprememb in izboljšav.
 
16_m.jpg PKO-peletni-kotel.jpg SAN-toplotna-crpalka.jpg FALUN-kaminska-pec.jpg ANDORRA-kaminska-pec.jpg
Novice